TRƯƠNG XUÂN NGỌC - CHUYÊN VIÊN

Liên hệ: 028 7109 9236

Email: ngoc.tx@vlu.edu.vn

Địa chỉ làm việc: Phòng 2.02

Là một chuyên viên hướng nghiệp vận dụng khoa học tâm lý và nghệ thuật hình ảnh vào giáo dục.


Giới thiệu bản thân:

Khơi dậy tình yêu và niềm tin của mọi người trong cuộc sống qua các hoạt động hỗ trợ khám phá bản thân trong hành trình phát triển nghề nghiệp. Xuân Ngọc đã thực hiện ước mong trên qua các chương trình đào tạo nhóm, tư vấn cá nhân và các ấn phẩm xuất bản.

Thành tích nổi bật: 

 • Học bổng toàn phần Hội nghị hướng nghiệp Châu Á - Thái Bình Dương 2021 (APCDA) 

 • Đồng tác giả sách “Mật mã Holland” - Lý thuyết Đặc điểm nghề nghiệp và Môi trường làm việc 

 • 3 năm kinh nghiệm trong tư vấn và giáo dục hướng nghiệp. 

 • Họa sĩ minh họa cho sách “Cùng con định hướng nghề nghiệp”. 

 • 2 năm kinh nghiệp thiết kế đồ họa và minh họa.

 • 9 năm thực hành liệu pháp “Mindfulness”.

 • Phát triển chương trình quản lý tư vấn hướng nghiệp cá nhân, quy trình đào tạo và kênh tài nguyên hướng nghiệp. 

Điểm mạnh:

 • Tư vấn/tham vấn hướng nghiệp

 • Giảng dạy qua hoạt động tương tác, ứng dụng tâm lý và nghệ thuật hình ảnh

 • Minh họa, thiết kế và phát triển trải nghiệm người xem

 • Xây dựng chương trình học tập

 • Cải cách quy trình làm việc và phối hợp đội nhóm