Về chúng tôi

Về chúng tôi

Là sinh viên Văn Lang, ngoài việc học và tham gia rất nhiều CLB thú vị, các em có biết rằng trường có rất nhiều phòng ban hỗ trợ các em miễn phí không? Trung tâm phát triển năng lực sinh viên được sinh ra để hỗ trợ sinh viên Văn Lang nhà mình phát triển tốt nhất năng lực học tập và năng lực hướng nghiệp, cụ thể các em có thể tìm đến trung tâm nếu:

- Cần hỗ trợ về việc lên kế hoạch học tập theo từng năm ở trường sao cho hiệu quả.
- Cần hỗ trợ các kỹ năng liên quan đến học tập như quản lý thời gian, làm việc nhóm, thuyết trình.
- Cần được hướng nghiệp giúp khám phá sở thích và sở trường của bản thân, từ đó chọn được công việc phù hợp sau khi ra trường.
- Cần giúp các kỹ năng tìm việc như viết CV, phỏng vấn.

- Cần được giới thiệu các cơ hội thực tập, việc làm.

Hiện nay Trung tâm phát triển năng lực đang có các chương trình hay ho cho các em bao gồm:

- Các học phần kỹ năng.
- Các workshop hướng nghiệp.
- Chương trình Đại sứ hướng nghiệp.

Trung tâm phát triển năng lực chúc tất cả sinh viên Văn Lang nhà mình một kỳ học thật hiệu quả nhé.

ABOUT US

Besides studying and participating in many clubs, students at Van Lang University are supported by many departments. Industry Relations Academic, Career Development Center was established to enhance students’ academic skills as well as to orient career path for students. Thus, students can visit the center to:

-        Have a carefully planned annual learning pathway.

-        Learn about academic skills such as time management, teamwork, and presentation skills.

-        Discover their interests and talents that might form their career paths after graduating.

-        Learn how to compose an attractive CV as well as be trained in job interview skills.

-        Be referenced and promoted by university professors when applying for jobs.

Currently, the center has several meaningful programs for students such as:

- Skills training sessions.

- Career orientation workshops.

- Career orientation ambassador.

All members of the Industry Relations Academic, Career Development Center are looking forward to supporting Van Lang University’s students to achieve the best academic performances in upcoming semesters

Đội ngũ chuyên viên

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ Đại sứ hướng nghiệp