ĐOÀN THỊ MINH THOA - GIẢNG VIÊN

Liên hệ: 0905XXXXX

Email: thoa.dmt@vlu.edu.vn

Địa chỉ làm việc: ...

Trưởng bộ môn Kỹ năng mềm.


Giới thiệu bản thân:

Thành tích nổi bật:

- Là một người hạnh phúc trong công việc, tình yêu, gia đình và cuộc sống.

- 12 năm kinh nghiệm về quản lý đào tạo tại các Trường Đại học

- 5 năm kinh nghiệm giảng dạy các môn học kỹ năng mềm cho SV bậc đại học

- Huấn luyện kỹ năng cho các sinh viên/học sinh chuẩn bị đi du học và du học sinh

- Người thực hành khai vấn (Life coach practitioner); Chuyên viên tư vấn cá nhân về học tập, nghề nghiệp (Academic and Career Advisor) và Cố vấn (Mentor) cho SV các trường đại học.

Điểm mạnh:

...