SINH HOẠT CÔNG DÂN CHUYÊN ĐỀ TẬP TRUNG

Thứ Năm, 28 Tháng Mười 2021

8:41 SA

Địa điểm: Tòa UTS Phòng 10.22


Số lượng vé: 12

Hết hạn đăng ký

Nội dung sự kiện

  • Sinh viên khóa 23 – nhóm 1: sinh viên khóa 23 các ngành thuộc khoa Kế toán; khoa Quản trị Kinh doanh; khoa Tài chính – Ngân hàng; khoa Thương mại; khoa Du lịch; khoa Luật; khoa Xã hội và Nhân văn.
  • Sinh viên khóa 23 – nhóm 2: sinh viên khóa 23 các ngành thuộc khoa Ngoại ngữ; khoa Công nghệ Thông tin; khoa Kiến trúc; khoa Kỹ thuật; khoa Mỹ thuật và Thiết kế; khoa Công nghệ; khoa Quan hệ Công chúng – Truyền thông; khoa Xây dựng.
  • Sinh viên khóa 24 – nhóm 1: sinh viên khóa 24 các ngành thuộc khoa Quản trị Kinh doanh; khoa Tài chính – Ngân hàng; khoa Thương mại; khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học; khoa Dược.
  • Sinh viên khóa 24 – nhóm 2: sinh viên khóa 24 các ngành thuộc khoa Kế toán; khoa Du lịch; khoa Ngoại ngữ; khoa Xã hội và Nhân văn; khoa Công nghệ.
  • Sinh viên khóa 24 – nhóm 3: sinh viên khóa 24 các ngành thuộc khoa Luật; khoa Kiến trúc; khoa Kỹ thuật; khoa Mỹ thuật và Thiết kế; khoa Quan hệ Công chúng – Truyền thông; khoa Xây dựng.

Sự kiện liên quan